1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

COUNSELING

Top Consult Group
COUNSELING

TOP CLIENTS

Top Consult Group
TOP Clients

TOP SELECTIONS

Top Consult Group
Top selections

TOP TRAININGS

Top Consult Group
Top trainings

Vzdelávacie aktivity

There are no translations available.

 • Kedy (za akých podmienok) sa bude konať otvorený tréning (pokiaľ nie je uvedený termín konania)?

Na realizáciu otvoreného tréningu je potrebný záujem minimálne 4 účastníkov. Tento počet je nami chápaný ako minimálny pre naplnenie zmyslu interaktívneho tréningu (nácvik v skupinkách, prínos názoru jednotlivca skupine). V momente keď evidujeme dostatočný počet účastníkov, určíme konkrétny termín konania (snažíme sa ho prispôsobiť vašim časovým možnostiam). Týmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť vám čo najväčší komfort, teda termín konania závisí aj od VÁS.

 

 • Akým spôsobom postupujete pri organizácií vašich otvorených tréningov?

Náš bežný postup organizovania tréningu začína pri zbieraní prihlášok na konkrétny tréning (nájdete ju priamo na našej stránke pod sekciou „Vzdelávanie“). Pokiaľ evidujeme záujem minimálneho počtu 4 účastníkov, určujeme konkrétny termín konania (snažíme sa ho prispôsobiť vašim časovým možnostiam). V momente, keď je realizácia tréningu potvrdená,  oboznamujeme vás s podrobnými organizačnými informáciami (spôsob platby, miesto konania) pomocou telefonického / mailového kontaktu. Ďalším krokom je osobný kontakt s vami pri zahájení tréningu (podanie inštrukcií) a po absolvovaní odovzdávanie osvedčení o účasti. Posledným krokom je vyhodnocovanie vašich dotazníkov (spätnej väzby), na základe ktorých sa snažíme vylepšiť naše i lektorove služby.

 

 • Ako sa môžem prihlásiť na tréning?

Najjednoduchší spôsob prihlásenia na tréning je priamym vyplnením on-line prihlášky na našej webovej stránke, ktorú od vás obdržíme v priebehu niekoľkých minút. Nájdete ju pod sekciou „ Vzdelávanie“...

 

 • Získam po absolvovaní tréningu nejaké osvedčenie alebo certifikát?

Áno, po absolvovaní tréningu vám odovzdáme „osvedčenie o absolvovaní“ s uvedeným konkrétnym obsahom tréningu a menom lektora.

 

 • Organizujete aj  tréningy „šité na mieru“?

Áno, pokiaľ vy alebo spoločnosť, pre ktorú pracujete, uvažuje o firemnom – uzatvorenom tréningu, sme pripravený kompletne ho zorganizovať podľa vašich požiadaviek.

 

 • Kde sa tréningy konajú?

Miesto konania otvoreného tréningu je závislé od počtu prihlásených účastníkov. Obvykle sú tréningy organizované priamo v sídle našej spoločnosti na Svetlej 10, v Bratislave 1.  Ale v prípade, že je počet účastníkov väčší ako 6, tréning organizujeme v priestoroch hotela Médium na Tomášikovej ulici č. 34 v Bratislave II.

 

 • Môžem zaplatiť za tréning aj v hotovosti v deň jeho konania?

Áno, môžete. Hoci bežný postup platby je pomocou zálohovej faktúry, ktorú vám zasielame v momente, keď je potvrdená realizácia tréningu..

 

 • Poskytujete zľavu, ak sa prihlási viacej účastníkov z našej spoločnosti?

Áno, pri prihlásení viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavy. Pokiaľ uvažujete o prihlásení väčšieho počtu účastníkov sme vždy ochotní rokovať s vami o cene,  resp. o zorganizovaní firemného tréningu.

 

 • Zabezpečujete aj ubytovanie pri viacdňových tréningoch?

Bohužiaľ, nezabezpečujeme, ale radi vám poskytneme kontakty na ubytovacie zariadenia v blízkosti miesta konania tréningu.

 

 • Ste členom AIVD?

Áno, sme členom AIVD (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých).