1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Riadenie a vedenie ľudí

Lektor: PhDr. DM

Cieľom tréningového programu je naučiť sa spoznať a ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské zručnosti. Následne sa  manažéri naučia viesť zamestnancov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili. Nadobudnú zručnosti na efektívne využívanie času, nájdu spôsob ako rozvíjať seba i podriadených a ako úspešne riadiť svoju kariéru.


Cieľová skupina:  Manažéri a vedúci zamestnanci spoločností.

„Zaujal ma správne zvolený štýl vedenia tréningu. Lektorka samotné školenie vedela prispôsobiť našim podnetom. Lektorka nás zapájala všetkých do diskusie, skutočne skvelá práca."
Martina Mičová, ON Semiconductor, Piešťany

„Ďakujem za školenie, bolo naozaj prínosné. Prvé školenie čo ma skutočne zaujalo. Ďakujem za prístup lektora.”
Mgr. Jana Kolkusová, Faurecia Slovakia, s.r.o., Lozorno

„Zaujala ma interaktivita tréningu a najmä samotná implementácia poznatkov do praxe. Želám pani lektorke, nech naďalej svoju prácu vykonáva tak dobre ako doteraz! "
Ing. Dalibor Salay, Amway Slovensko, s.r.o., Bratislava

Vymáhanie pohľadávok/ Manažment riadenia pohľadávok

Lektor: Mgr. GJ
Cieľom tréningového programu je osvojiť si zručnosti a postup mimosúdneho vymáhania pohľadávok, rozpoznanie rôznych typov dlžníkov a zvládanie ich námietok. Tréningový program je zameraný na gradáciu postupu pri vymáhaní pohľadávok, nácviku správnych formulácií pri telefonickom, osobnom a písomnom styku. Na danom tréningu sa naučíte pracovať s nečistými a nátlakovými praktikami zo strany dlžníka.

Cieľová skupina: - manažéri finančných oddelení, zamestnanci, ktorí spravujú a vymáhajú pohľadávky
„Na tomto školení by som nič nemenila, bolo vedené na vysokej profesionálnej úrovni. Školenie bolo veľmi dynamické, zaujímavé, pôsobivé a určite by som si ho zopakovala. “
Mgr. Andrea Ondreášová, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava

Samotné školenie presiahlo moje očakávania. Veľmi ma tešila spolupráca, príjemný a zároveň profesionálny prístup počas celého školenia.“
Zuzana Kostolná, General Factoring a.s., Poprad

„Cením spôsob výučby a zároveň i obsah školenia. Veľké pozitívum boli videonahrávky jednotlivých účastníkov a ich následne analýzy.“
Jana Budzaková, GE Money a.s., Bratislava