1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

Prečo my?

4 + 1 dobrých dôvodov pre spoluprácu s TCG

  • Prax: Lektori TCG sú nielen dlhoročnými pedagógmi a lektormi, ale predovšetkým sú to ľudia so  životnou praxou, osobitne v oblasti komunikácie a riadenia. To znamená, že denne riadia tímy, profesionálne komunikujú, tvoria komunikačné koncepty.
  • Bezpečná zastupiteľnosť: Kolektív TCG má plnú zastupiteľnosť nielen fyzickou náhradou, ale v prvom rade profesionálnou kvalitou. Náhrada musí byť plnohodnotná taká, aby účastníci nepociťovali rozdiel v kvalite.
  • Profesionalita a kvalita obsahu: Všetky naše vzdelávacie programy boli už testované v ohni lektorskej praxe. To čo dostanú vaši zamestnanci v podobe tréningov, nebudú len pilotné projekty, ale niekoľkokrát odlektorované a preverené programy.
  • Úžitkové učenie: ZÁŽITKOVÉ UČENIE sme parafrázovali na ÚŽITKOVÉ UČENIE. Najlepším vysvedčením spokojnosti klientov je pre nás konštatovanie: „Konečne vieme, ako to celé funguje a súvisí, takto to chceme robiť!“

+ 1 TOP CONSULT GROUP má 20 rokov.

 

TCG & INTENZÍVA

Aktívne spolupracujeme s
VKC INTENZÍVA, s.r.o.