1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

Firmy hľadajú „hotového“ človeka

S akými problémami sa personálno-konzultačné spoločnosti stretávajú v súvislosti s výberom uchádzačov?
V poslednom období čoraz častejšie pozorujeme akúsi „nelojálnosť“ uchádzačov o prácu. Už po vzájomnej komunikácii sa nám stáva, že uchádzači sa bez ospravedlnenia nedostavia na pohovor, alebo vlastnú prezentáciu u klienta, nepošlú sľúbené materiály, máme problém získať od nich referencie. Myslím si, že si neuvedomujú, že aj v tejto oblasti je veľmi dôležité dodržiavanie obchodnej etiky a jej porušenie sa im môže kedykoľvek vypomstiť.

Aké najčastejšie chyby robia uchádzači pri samotných pohovoroch?
Uchádzačov o prácu delíme na tých, ktorí už skúsenosti s hľadaním práce majú a na tých, čo tieto skúsenosti nemajú takmer vôbec, aj keď sú v pracovnom pomere napríklad už niekoľko rokov. Najmä táto skupina sa vyznačuje tým, že sa nevedia dobre „predať“, nedokážu na pohovore dostatočne odprezentovať svoje schopnosti. Na druhej strane je zase skupina uchádzačov, ktorí svoje schopnosti výrazne preceňujú, dávajú to dostatočne sebavedome najavo, ale ich pracovné skúsenosti tomu nezodpovedajú. Aj tu platí, že skromnosť má veľké šance a zamestnávatelia radi zamestnajú človeka, ktorý má dostatočnú sebareflexiu, je schopný, otvorený novým veciam a myšlienkam, ktorý svoje schopnosti a skúsenosti dokáže rýchlo uplatniť na novom pracovisku.

Na čo teda treba pri pohovore poukázať?
Uchádzač by mal na pohovore predovšetkým zdôrazniť všetky pracovné skúsenosti, ktoré má, najmä tie, ktoré priamo súvisia s danou pracovnou ponukou. Tie by mal ešte detailnejšie opísať, aby zamestnávateľovi alebo personálnej spoločnosti bolo jasné, či z odbornej stránky spĺňa požadované kritériá. Uchádzač by si mal dať pozor, aby všetky informácie hovoril v presných časových súvislostiach a aby jeho prejav bol logický a kontinuálny. Nie je dôležité hovoriť o pracovných skúsenostiach z dávnej minulosti, ktoré nesúvisia s danou pozíciou, alebo veľmi podrobne informovať napr. o študentských brigádach.
Ale na druhej strane, akákoľvek informácia o potenciálnom zamestnancovi je dôležitá, pretože napríklad aj spôsob trávenia voľného času veľa napovie o povahe človeka, o tom, či je tímový hráč, či je samostatný, či ľudí okolo seba rád riadi a podobne.

Pokiaľ ide o prípravu na samotný pohovor, čo pri nej netreba podceniť, na čo sa zamerať?

Myslím si, že uchádzač by mal byť v ten deň „fit“, oddýchnutý a uvoľnený. Nemal by podceniť celú situáciu, a veci z nej vyplývajúce, a uvedomiť si, že je to oficiálne stretnutie, na ktoré by mal prísť pripravený z odbornej, etickej i psychickej stránky. Vopred si treba pripraviť prezentáciu svojej osoby, chronologicky si zosumarizovať doterajšie študijné a pracovné skúsenosti. Mal by dať dostatočne najavo, aké očakávania má, ale aj to, čo môže danej spoločnosti ponúknuť on sám.
Nemal by zabudnúť na to, že prvý dojem môže urobiť len raz. Ten trvá veľmi krátko, preto tomu treba prispôsobiť aj úpravu svojho zovňajšku, komunikáciu, úsmev, očný kontakt, stisk ruky, kultivovanosť.
Samozrejme, musíme sa pri tejto otázke vrátiť aj na samotný začiatok – veľký dôraz musí uchádzač klásť na tvorbu životopisu, pretože ten mu vlastne otvorí cestu k fyzickému stretnutiu s budúcim zamestnávateľom.

Je vhodné, aby sa aj uchádzači o prácu na pohovore pýtali? Čakajú to budúci zamestnávatelia?

Určite áno. Je to prejav toho, že uchádzač si preštudoval dostatočné množstvo informácií o spoločnosti, je na stretnutie pripravený a o danú pracovnú pozíciu má seriózny záujem. Niektorí zamestnávatelia dokonca vyžadujú aktívnych uchádzačov a najmä od kandidátov na manažérske pozície očakávajú na pohovore otvorený dialóg so značnou znalosťou informácií o ich spoločnosti, alebo komodity, v ktorej spoločnosť pôsobí.

Vyvíja sa nejakým spôsobom trend požiadaviek zamestnávateľov?
Áno. Zmenou situácie na pracovnom trhu sa, samozrejme, menia aj požiadavky zamestnávateľov. Z našich skúseností sme zistili, že nastáva obdobie, kedy zamestnávatelia nechcú – obrazne povedané – len 25-ročných manažérov s 20-ročnými skúsenosťami. Začínajú si uvedomovať, aké je pre tím dôležité, aby v ňom skĺbili dlhoročné pracovné skúsenosti s mladým entuziazmom a dynamikou.

Ale zamestnávatelia sú aj z roka na rok náročnejší zo stránky nárokov na odbornú i jazykovú spôsobilosť uchádzačov a hľadajú väčšinou „hotového“ človeka.