1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

Psychologická diagnostika

Individuálna psychologická diagnostika je odborné, psychológom uskutočnené zhodnotenie potenciálu jednotlivca, popr. posúdenie pracovnej  spôsobilosti vo vzťahu ku konkrétnej pozícii

 • Posúdenie výkonového potenciálu
 • Posúdenie osobnostného potenciálu
 • Identifikácia silných a slabých stránok jednotlivca
 • Popis individuálnej motivácie a jej štruktúry

Zamýšľate sa  nad nasledujúcimi otázkami?

 • „Je kandidát X dostatočne manažérsky vybavený na  zvládnutie situácie v našej spoločnosti?“
 • „Obstojí kandidát X v danej pozícii?“
 • „Vybrali sme si človeka, ktorý bude odolný voči stresu a záťažovým situáciám?“

Štandartný diagnostický set preveruje

1.     Interpersonálne charakteristiky a štýl jednania

2.     všeobecné osobnostné charakteristiky

3.     Manažérske predpoklady

4.     Rozumové schopnosti/ intelektový potenciál

5.     Osobné psychomotorické tempo, tempo a kvalitu práce

6.     Výkonové predpoklady

7.     Kreativitu

8.     Odolnosť voči stresu

Na základe požiadaviek  zadávateľa je možné popísať  i rad ďalších špecifických predpokladov pre výkon konkrétnej pozície (napr. osobná integrita, orientácia na výsledky, schopnosť presadzovať zmeny, komunikačné zručnosti, atd.).