1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

Development Centre

Development centre je poradenskou a expertíznou službou, zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného, profesionálneho a kariérového potenciálu pracovníkov a konkrétnych tímov. Pomáha firmám zefektívniť fungovanie v personálnej oblasti a tým prispieť k efektívnym výsledkom spoločnosti. Umožňuje poznanie perspektív ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérového rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi firmy a predstavuje zdroj podkladov pre cielené vzdelávanie pracovníkov a tvorbu plánov vzdelávania.

Organizácia Development Centre

 • Psychologická diagnostika  - dáva objektívne a kvalifikované hodnotenie   osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Testová batéria bude obsahovať 8 štandardizovaných psychologických testov.
 • Riešenie skupinových úloh  - je metóda hodnotenia pracovníkov priamo v situáciách imitujúcich reálnu  prax. Všetci pracovníci  dostanú spoločnú úlohu, ktorú majú vyriešiť. Nejde tu o správne riešenie úlohy, ale sleduje sa, kto je ako aktívny, kto dáva nové návrhy a nápady, kto skupinu brzdí, ako kto rieši konflikty, ktoré vzniknú a podobne. Tím pozorovateľov tvorí jeden manažér firmy, pracovník HR a psychológ. S metódou pozorovania budú interní pracovníci oboznámení vopred
 • Riešenie individuálnej úlohy  - pracovník rieši samostatne zadané úlohy, ktoré sú  namodelované na základe požiadaviek  kladených na jeho pracovnú pozíciu.
 • Hĺbkové interview je orientované na zistenie priebehu životnej dráhy a profesionálnej kariéry pracovníka, jeho súčasťou je aj  spätná väzba pre pracovníka s výsledkami psychologických testov.
Výhody Development Centre
 • Presne identifikuje rozvojové potreby na základe získaného kompetenčného profilu
 • Zameriava a systematizuje rozvoj celej skupiny a každého jednotlivca
 • Špecifické odporúčania smerujú k rozvoju „mimo chod“ (kurzy, výcviky) a „za chodu“ (koučing, mentoring).
 • Odporúčania smerujú k štandardizovaným kurzom i k zákazkovým riešeniam (kurzy „šité na mieru“).