1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

Analýza sociálneho systému organizácie

 Analýza je zameraná na odkrývanie aktuálneho vnútrofiremného stavu rozvoja ľudských zdrojov ako základného faktora podnikateľskej úspešnosti.

Cieľ:

Identifikácia problémových oblastí medziľudských vzťahov na pracovisku a vytvorenie adekvátnej pracovnej sociálnej klímy.

Projekt poskytuje zadávateľovi objektívne informácie o sledovaných oblastiach vnútrofiremnej situácie:
 • pracovná spokojnosť pracovníkov
 • motivácia, odmeňovanie
 • mobilita pracovníkov, fluktuácia, identifikácia
 • produktivita práce
 • štýl riadenia, organizačná štruktúra
 • komunikácia, informačné toky, porady
 • firemná kultúra, interný a externý imidž firmy
 • vzdelávacie programy – odborný rozvoj a školenia