1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

Systém hodnotenia zamestnancov

Špeciálne navrhnutý hodnotiaci systém bude brať do úvahy špecifiká vašej firmy, pokryje rozličné kategórie zamestnancov a typy práce.

 Cieľ:

Vybudovať efektívny systém hodnotenia, naučiť manažérov viesť hodnotiace rozhovory. Prostredníctvom hodnotiacich rozhovorov poskytnúť zamestnancovi jasné informácie o tom, čo od neho očakávame, dostať aj dať zamestnancom spätnú väzbu, vypracovať plány na ďalšie obdobie, identifikovať rozvojové potreby, vypracovať tréningový a rozvojový plán v súlade s výkonovými cieľmi.