1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

360° spätná väzba

360° spätná väzba je hodnotiaci a rozvojový nástroj, ktorý je zdrojom cenných informácií o pracovnej realite a potenciáloch zamestnancov. Stimuluje rozvoj prostredníctvom kompetenčného modelu a zisťuje tréningové potreby zamestnancov. Tiež podporuje zlepšenie firemnej kultúry a otvorenejšiu komunikáciu.

Ciele 360° spätnej väzby:

  • Podpora cieľovej skupiny manažérov, impulz pre ich rozvoj na základe toho, že získajú spoľahlivé informácie o svojich silných a slabších stránkach.
  • Informácie získané z 360° spätnej väzby sú optimálny východiskový bod pre koučing a ďalšie rozvojové aktivity.
  • Podpora komunikačne otvorenej a konštruktívnej firemnej kultúry. Budujete firmu, v ktorej nikto nebude mať obavy vyjadriť svoj názor a zároveň ho bude vedieť podať tak profesionálne, aby to pre ostatných bolo konštruktívne.
  • Vyjasnenie tréningových potrieb v rámci skupiny a organizácie.

Úloha:

Nastaviť hodnotenému manažérovi zrkadlo, ukázať mu, ako jeho správanie a štýl práce vidia ľudia okolo neho, to znamená nadriadení, kolegovia na rovnakej riadiacej úrovni a jeho podriadení. 360°hodnotenie relatívne presne odhaľuje rezervy vo vedení ľudí, o ktorých by sa manažér inak nedozvedel a ktoré má možnosť odstrániť. Táto metóda je zameraná na osobný rozvoj manažérov spoločnosti, identifikáciu možných oblastí osobnostného rastu a posilnenie ich manažérskeho potenciálu.