1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP SELECTIONS

Top Consult Group
Top selections

TOP TRAININGS

Top Consult Group
Top trainings

COUNSELING

Top Consult Group
COUNSELING

TOP CLIENTS

Top Consult Group
TOP Clients

Personálny leasing

There are no translations available.

Systém „prenajímania “ vhodného kandidáta na konkrétnu pozíciu na dobu určitú obsahujúci spracovávanie reportov v dohodnutej štruktúre a periodicite

Cieľ/Výhody:

 • úspora času stráveného pri nábore a výbere zamestnancov, pričom výber zamestnancov je realizovaný kvalifikovanými odborníkmi našej spoločnosti
 • prebratie kompletnej personálnej a mzdovej administratívy za dočasne pridelených zamestnancov
 • vytvorenie dostatočného časového priestoru pre zamestnávateľa pri preverovaní schopností budúceho zamestnanca
 • možnosť flexibilnej a rýchlej reakcie na meniacu sa potrebu pracovníkov (počet, kvalifikácia, miesto výkonu) najmä:
  • pri získaní časovo limitovanej veľkej zákazky
  • v prechodnom období nárastu práce zamestnancov
  • pri preverovaní schopností budúcich zamestnancov a pod.
 • optimalizácia počtu pracovníkov a na to nadväzujúca úspora mzdových nákladov