1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

Personálny leasing

Systém „prenajímania “ vhodného kandidáta na konkrétnu pozíciu na dobu určitú obsahujúci spracovávanie reportov v dohodnutej štruktúre a periodicite

Cieľ/Výhody:

 • úspora času stráveného pri nábore a výbere zamestnancov, pričom výber zamestnancov je realizovaný kvalifikovanými odborníkmi našej spoločnosti
 • prebratie kompletnej personálnej a mzdovej administratívy za dočasne pridelených zamestnancov
 • vytvorenie dostatočného časového priestoru pre zamestnávateľa pri preverovaní schopností budúceho zamestnanca
 • možnosť flexibilnej a rýchlej reakcie na meniacu sa potrebu pracovníkov (počet, kvalifikácia, miesto výkonu) najmä:
  • pri získaní časovo limitovanej veľkej zákazky
  • v prechodnom období nárastu práce zamestnancov
  • pri preverovaní schopností budúcich zamestnancov a pod.
 • optimalizácia počtu pracovníkov a na to nadväzujúca úspora mzdových nákladov