1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

Mystery shopping / mystery calling

Metóda získavania informácií o správaní sa pracovníkov ( obchodníci, predajcovia, asistentky...)

prostredníctvom návštev a telefonických rozhovorov, ktoré simulujú reálneho zákazníka / klienta. Experti v spolupráci s objednávateľom spracujú posudzovaciu škálu na ktorej je každý pracovník hodnotený.

Cieľ: Získať info o slabých stránkach pracovníkov v kontakte so zákazníkom a možnostiach ďalšieho rozvoja.