1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

Outdoor teambuilding

Tréningový program pre posilnenie komunikácie a spolupráce v tíme.

Konečný efekt programu – uvedomenie si potreby efektívnej komunikácie a spolupráce  je docielený zážitkovým učením. Na konci každého dňa dostanú účastníci spätnú väzbu a vyhodnotenie – interpretáciu zážitkov.

Použité sú sociálno-psychologické hry v kombinácii so zaujímavými exteriérovými atrakciami, prípadne adrenalínovými športmi a hrami.

Vytvára sa atmosféra, kde je skupinová dynamika hnacím motorom, kde si každý prežije nevyhnutnú potrebu komunikácie a spolupráce, kde si uvedomí jednoduchosť vzniku komunikačných šumov a ich tragické dôsledky. Formou skúsenosti odhalia silu verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Vznikne atmosféra, kde počúvať druhých je absolútne potrebné.