1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

Dôležité informácie

Storno podmienky

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť tréningový program. V prípade jeho zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len oficiálnou písomnou formou, najneskôr však do siedmich dní pred konaním tréningového programu. Stornovací poplatok je 30% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmich dní pred začatím tréningového programu na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on-line cez www.tcg.sk.

Organizátor vám zašle registračný email s pokynmi spolu so zálohovou faktúrou.

Daňový doklad - originál faktúru obdržíte do 15 dní od zaplatenia poštou alebo v deň realizácie tréningového programu osobne (v prípade že budeme evidovať pripísanie finančných prostriedkov na účet našej spoločnosti).


Kontaktná osoba
TOP CONSULT GROUP, s.r.o.
Personálno – vzdelávacia spoločnosť,


Sídlo spoločnosti:
TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Svetlá 10
811 02 Bratislava 1

IČO: 35732130
DIČ: 2020252003
IČ DPH: SK2020252003


Mgr.Ina Matiašková

HR Consultant


Mob.: 0905 325 514

Email: treningy@tcg.sk

www.tcg.sk


Bankové spojenie

Československá Obchodná banka, a.s.

č.účtu : 4016861866/7500
Variabilný symbol pri platbe prevodom: podľa zálohovej faktúry
IBAN: SK 8375000000004016861866

SWIFT: CEKOSKBX

On - line prihláška

Meno *
Invalid Input
Priezvisko *
Invalid Input
Titul
Invalid Input
Názov firmy *
Invalid Input
Ulica *
Invalid Input
PSČ *
Zadajte prosím iba čísla
Mesto/Obec *
Invalid Input
Funkcia vo firme *
Invalid Input
Telefón *
Zadajte iba cisla prosim
Mobil *
Invalid Input
Fax
Zadajte iba cisla prosim
E-mail *
Nezadali ste e-mail vo forme nieco@nieco.sk
Bankový účet *
Invalid Input
IČO DPH *
Invalid Input
IĆO *
Invalid Input
Váš tréningový program *
Invalid Input
Začiatok tréningového programu
Invalid Input
V prípade že Vami vybraný tréningový program nemá určený konkrétny termín, ponechajte políčko prázdne.
Koniec tréningového programu
Invalid Input
Poznámka
Invalid Input
Súhlas s podmienkami *
Pre odoslanie on - line prihlášky musíte potvrdiť svoj súhlas s podmienkami